Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Analizy, raporty, ekspertyzy, badania, materiały

 

OPRACOWANIA WOJEWODZKIE

Ekspertyzy przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii:

 

Pozostale ekeprtyzy

OPRACOWANIA KRAJOWE

Ekspertyzy wykonane dla MRR w trakcie prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno Godpodarczego Polski Wschodniej do roku 2020:

 

Pozostale ekspertyzy