Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Zakończyły się prace nad opracowaniem raportu „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2013”

 

Zakończyły się prace nad opracowaniem raportu „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2013”. Niniejszy przegląd stanowi podsumowanie analizy różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego w województwie podkarpackim. Dane w nim przedstawione można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest kategoria społeczeństwa/kapitału ludzkiego, która obejmuje kwestie związane z ludnością (demograficzne), rynkiem pracy, edukacją, aktywnością społeczną i bezpieczeństwem publicznym. Druga obejmuje gospodarkę i finanse (przedsiębiorczość, innowacyjność, przemysł i rolnictwo), trzecia – infrastrukturę (transport, kanalizacja, sytuacja mieszkaniowa) i środowisko. Ponadto przedstawione zostały informacje dotyczące innych dziedzin (kultura, turystyka, sport itp.).

 

Celem głównym badania jest analiza i przedstawienie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2013 roku, na tle 4 lat poprzednich. Przegląd koncentruje się głównie na specyficznych cechach (uwarunkowaniach, problemach, osiągnięciach) województwa podkarpackiego. Szczegółowe cele obejmują:

1.  Czynniki wzrostu gospodarczego
2.  Główne czynniki atrakcyjności regionu
3.  Zmiany demograficzne
4.  Potencjał sektora przedsiębiorstw
5.  Ukazanie stanu i zmian zachodzących w sektorze rolnictwa
6.  Zmiany w sytuacji dochodowej ludności
7.  Ukazanie zmian na rynku pracy
8.  Ukazanie zmian struktury i poziomu oświaty w województwie podkarpackim
9.  Zmiany zachodzące w sektorze stanu nauki i szkolnictwa wyższego
10. Zmiany w sektorze turystyki
11. Zmiany w zakresie wyposażenia regionu w infrastrukturę społeczną i techniczną
12. Stan i zmiany środowiska przyrodniczego w województwie podkarpackim
13. Finanse samorządu terytorialnego w kontekście zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych w tym ich zdolność do absorpcji środków unijnych,
14. Zobrazowanie wykorzystanie funduszy europejskich
15. Główne osiągnięcia, atuty i problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
16. Ukazanie zmian w sektorze ochrony zdrowia (infrastruktura medyczna, dostępność aptek, personel medyczny)
17. Charakterystyka sytuacji mieszkaniowej w województwie podkarpackim oraz jej zmienność na przestrzeni lat 2010-2013
18. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa publicznego
19. Zmiany zachodzące w aktywności społecznej mieszkańców województwa podkarpackiego