Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Dobiegają końca prace nad raportem z badania „Działalności mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim”

Dobiegają końca prace nad raportem z badania „Działalności mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim”

 

Zakończyły się prace nad raportem „Działalność mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim". Został on przygotowany w ramach realizacji badania przeprowadzonego przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j.  na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Głównym celem badania była diagnoza stanu i analiza działalności gospodarczej oraz głównych obszarów problemowych mikroprzedsiębiorstw w woj. podkarpackim (z ukazaniem ich kondycji na tle innych województw oraz polski w latach 2008-2012). Obszary badawcze obejmowały m. in. następujące zagadnienia:

  • ocena struktury mikroprzedsiębiorstw w ujęciu przestrzennym;
  • ocena uwarunkowań dla rozwoju sektora mikroprzedsiębiorstw;
  • analiza konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku;
  • stan i struktura sektora mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim w porównaniu do pozostałych typów przedsiębiorstw (małe, średnie, duże) na Podkarpaciu;
  • zidentyfikowanie barier rozwoju przedsiębiorczości oraz wskazanie kierunków ich likwidacji;
  • ocena wpływu integracji z Unią Europejską i funduszy unijnych na stan rozwoju mikroprzedsiębiorstw na Podkarpaciu;
  • uzyskanie rekomendacji dla przyszłych działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości w ramach polityk wsparcia unijnego;

 

Przed publikacją raportu zostaną wprowadzone do niego uwagi Zamawiającego oraz przeprowadzona recenzja zewnętrznego eksperta.