Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

II posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego

II posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego

 

W dniu 26 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się II posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego, którego tematem przewodnim była dyskusja o roli klastrów w regionalnej polityce rozwoju.

W spotkaniu PFT wziął udział wybitny specjalista w dziedzinie makroekonomii Zbigniew Bochniarz Ph.D. - Visiting Professor Evans School of Public Affairs University of Washington, który przedstawił temat „Efektywne klastry – postawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego”.

Wystąpienie Profesora, wzbogacone szeregiem przykładów, pomysłów i praktycznych refleksji dotyczących pracy najlepszych w świecie klastrów, wzbudziło szczególne zainteresowanie przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz samorządowych.  

Praktyczny aspekt funkcjonowania klastrów,  ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów, przedstawił Dyrektor Biura Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" - Andrzej Rybka. Przybliżył uczestnikom Forum genezę reprezentowanego przez siebie klastra, podejmowane inicjatywy gospodarcze oraz korzyści płynące zarówno z funkcjonowania w ramach klasteringu, jako najbardziej efektywnej formy organizowania się przedsiębiorstw,  jak również dla polityki rozwoju regionu.

Natomiast dr Barbara Sieńko-Kułakowska oraz mgr inż. Grzegorz Pisarczyk zapoznali uczestników Forum z miernikiem Social Progres Index (SPI) pozwalającym na określenie dobrobytu społeczeństw na podstawie wskaźników społecznych i środowiskowych. Wskazali, że w oparciu o indeks SPI  Polska zajęła bardzo wysokie 13 miejsce (z wynikiem 56.9), przed między innymi Izraelem, Brazylią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Zamykając panel dyskusyjny Jerzy Rodzeń - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, wyraził przekonanie, że struktury klastrowe, stanowiące skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków, mogą stać się realnymi czynnikami wzrostu gospodarczego województwa, a wzorce działania najprężniejszych klastrów zaprezentowanych przez Profesora Bochniarza,  przyczynią się do transferu dobrych praktyk na grunt naszego regionu. Stanowić będą również bazę dla konstruowania wniosków w zakresie wspierania sfery gospodarczej regionu w ramach kreowanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego polityki rozwoju.

 

Pliki do pobrania:

  1. Regional  Cluster-based Policy: Some Theoretical and Practical Aspects
  2. "Dolina Lotnicza"
  3. Social Progres Index - możliwości wykorzystania w regionie podkarpackim