Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Konsultacje społeczne założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje, iż w dniach od 12 do 29 marca 2012 r. prowadzone będą we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego konsultacje społeczne założeń do Strategii.

W spotkaniach uczestniczyć będą: przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego tutejszego urzędu marszałkowskiego - komórki merytorycznie odpowiedzialnej za sprawy związane ze Strategią, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji publicznych oraz środowisk społeczno-gospodarczych z terenu każdego powiatu.

 Założenia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Projekt - marze 2012 r. - w załączeniu

Aktualny harmonogram spotkań konsultacyjnych, uzgodniony ze wszystkimi powiatami oraz miastami na prawach powiatu, w których obywać się będą konsultacje - w załączeniu.