Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Narzędzie służące terytorialnej analizie danych

 

Przekazujemy Państwu link do strony internetowej, na której znajduje się darmowe narzędzie służące wizualizacji danych liczbowych. Dzięki aplikacji możliwe jest wygenerwanie mapy obejmującej obszar Polski z podziałem na województwa (NTS 2), powiaty (NTS 4) oraz gminy (NTS 5).

Link do aplikacji:

http://mapy.easysoftware.pl/

 

Instrukcja generowania map:

  1. Należy wyszukac interesujący nas wskaźnik w Banku Danych Lokalnych (BDL).
  2. Zmienić jego kod źródłowy na TERYT.
  3. Usunąć ostatnią cyfrę w kodzie, oznaczającą czy jest to obszar miejski czy wiejski.
  4. Importować wcześniej przygotowany plik z danymi do aplikacji.
  5. Ustawić preferencję wizualizowanej mapy.
  6. Wygenerować mapę.