Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej

Udział ludności na wsi w województwie podkarpackim

korzystającej w 2011 r. z:

- wodociągów wynosiła  64,8 % (Polska 75,7%)

 wieś - wodociagi

Źródło: www.monitoruj.podkarpackie.pl

- kanalizacji – 43,1% (Polska 27,8 %)

wies - kanalizacja

Źródło: www.monitoruj.podkarpackie.pl

 
- gazu – 59,8 % (Polska 21,2 %)

gaz - wieś

Źródło: www.monitoruj.podkarpackie.pl

Mieszkania wyposażone w instalację wodociągową na wsi stanowiły w województwie podkarpackim w 2010 r. 88 % ogółu mieszkań (przy średniej krajowej 89,1%.). 77,6% mieszkań na podkarpaciu wyposażonych było w 2010 r.  w łazienkę (średnio w kraju 76,4%), a 61%, w centralne ogrzewanie (średnia w kraju 65,2%).

 

Tabela: Zróżnicowanie wewnątrzwojewódzkie w dostępie do podstawowej infrastrukturze na terenach wiejskich w 2011 r.

Region2011
 Udział   ludności korzystającej z wodociągów na wsi (%)Udział ludności korzystającej z kanalizacji na wsi (%)Udział   ludności korzystającej z gazu na wsi (%)
Polska 75,7 27,8 21,2
podkarpackie 64,8 43,1 59,8
bieszczadzki 43,5 17,3 1,6
brzozowski 16,6 43,1 77,2
dębicki 62,1 38,8 74,6
jarosławski 86,3 49,2 61,5
jasielski 23 38,7 78,3
kolbuszowski 88,9 39,8 56,8
krośnieński 41,1 55,7 87,3
leski 51,4 39 15,9
leżajski 89,7 39,5 47,3
lubaczowski 85,4 53,4 22
łańcucki 87,1 60,9 67,6
mielecki 90,3 26,8 41,6
niżański 81,3 37,7 36,4
przemyski 52,8 45,8 48,9
przeworski 80,6 57,6 57,1
ropczycko-sędziszowski 66,2 27,8 55
rzeszowski 68,6 53,6 61,5
sanocki 34,6 42,4 68,8
stalowowolski 78,2 27,7 45,7
strzyżowski 57,2 20,2 62,5
tarnobrzeski 91,7 42 65,6