Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Opracowanie przygotowane we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie pn. „Specjalizacje regionalne – uwarunkowania”

 

Według „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RSI3)” w regionie można wskazać trzy potencjalne regionalne specjalizacje:

  • Lotnictwo i kosmonautyka;
  • „Jakość życia”;
  • Informatyka i telekomunikacja (specjalizacja wspomagająca)

            Regionalne Obserwatorium Terytorialne we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie opracowało raport pn. „Specjalizacje regionalne – uwarunkowania”. Celem opracowania było przedstawienie regionalnych specjalizacji w województwie podkarpackim wraz ze wskazaniem przesłanek dla ich wyboru. Bazując na danych empirycznych skupiono się na takich kwestiach jak: sytuacja finansowa i gospodarcza firm branży lotniczej w regionie, poziom innowacyjności województwa podkarpackiego, „jakość życia” (produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, zrównoważona i odpowiedzialna turystyka, eko-technologie, energooszczędne budownictwo), analiza sektora ICT. W najbliższym czasie opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej.