Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Opracowanie własne pn. "Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim"

Opracowanie własne pn. "Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim"

 

Prezentujemy Państwu opracowanie wykonane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego na podstawie raportu:

  • "Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w przekroju regionalnym w latach 2004-2011 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych", Warszawa 2013.

 

Ww. raport jest kontynuacją i rozszerzeniem prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od wielu lat badań dotyczących przestrzennego zróżnicowania dochodów i wydatków sektora finansów publicznych. Jego najważniejszym celem jest rzetelna analiza dochodów i wydatków instytucji sektora finansów publicznych w przekroju przedmiotowym, podmiotowym i terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych (finansowanych ze źródeł krajowych oraz unijnych), a także ocena wpływu unijnej polityki spójności na poziom i strukturę wydatków publicznych w Polsce.

W niniejszym raporcie skoncentrowano się na implikacjach wynikających z kondycji i struktury finansów publicznych dla rozwoju regionalnego. Główną uwagę skupiono na istniejącym zróżnicowaniu regionalnym w generowaniu dochodów publicznych, a także w systemie wydatkowania środków publicznych. Dochody i wydatki były oceniane w kontekście regionów oraz ich mieszkańców. Ambicją twórców raportu było pokazanie zmian, które nastąpiły pomiędzy rokiem 2004 a 2011 w redystrybucji dochodów publicznych w skali naszego kraju, a także odpowiedź na pytanie czy konstrukcja systemu finansów publicznych sprzyja kohezji polskich regionów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentowanego opracowania oraz pozostałych prac, które znajdują się w zakładce "Baza wiedzy: Opracowania własne ROT".

 

Plik do pobrania: