Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Pierwsze czytanie dokumentu „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja 2013 – 2020”,

Pierwsze czytanie dokumentu „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja 2013 – 2020”,

Na XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się 16 lipca 2013 r., Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprezentował projekt "Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja 2013-2020". Określa ona kierunki rozwoju naszego regionu do 2020 roku. W swojej prezentacji marszałek przedstawił miedzy innymi wizję rozwoju województwa, zawartą w strategii oraz główne instrumenty finansowe umożliwiające jej realizację. Łączna przewidywana dla Podkarpacia kwota na realizację strategii wynosi 6 mld 423 mln 480 tys. euro. Po przedstawieniu założeń Strategii odbyła się kilkugodzinna, wielowątkowa dyskusja, która przyczyni się do wzbogacenia dotychczasowych zapisów dokumentu.

Dokument „Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja 2013 – 2020”, został przygotowany w oparciu o nową koncepcję polityki regionalnej. Konieczność aktualizacji Strategii województwa to wynik zmian w podejściu do polityki regionalnej.

Głównym celem Strategii jest zatrzymanie dysproporcji rozwojowych między Podkarpaciem a bogatszymi regionami, wzrost PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zmiany pozycji województwa na liście rankingowej z punktu widzenia poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju.

Ważnym przesłaniem Strategii jest wyrównanie dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi obszarami regionu. Cel ten osiągnięty będzie poprzez element terytorializacji polityki rozwoju, tj. wskazane w Strategii obszary strategicznej interwencji, których jest ok. 30. Obszary będą wskazywać miejsca w regionie, które w pierwszej kolejności wymagają interwencji, głównie finansowej.

Prezentacje dotyczące projektu aktualizacji Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2020 roku przedstawione podczas XXXVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

STRATEGIA - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.ppt

STRATEGIA - DEPARTAMENT STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO.ppt

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - STRATEGIA.ppt