Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Pierwsze szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pn. "Strategiczne zarządzanie rozwojem Polski i regionu w kontekście realizacji polityki spójności UE w latach 2014-2020".

 

W dniach 19-20 maja br. Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zorganizowało pierwsze szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pn. Strategiczne zarządzanie rozwojem Polski i regionu w kontekście realizacji polityki spójności UE w latach 2014-2020.

Szkolenie dedykowane było dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, którzy w codziennej pracy zajmują się programowaniem i zarządzaniem polityką rozwoju oraz będą odpowiedzialni za wdrażanie projektów współfinansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 2014 – 2020.

Poruszone przez szkoleniowców Panią Beatę Bujak – Szwaczka oraz Pana Pawła Kolasa, reprezentujących firmę szkoleniową Instytut Konsultantów Europejskich, zagadnienia dotyczyły m. in. zakresu zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym, uwarunkowań europejskich, krajowych i regionalnych związanych z procesem budowania strategii na poziomie lokalnym, metodologii budowania strategii rozwoju oraz przygotowania dokumentów programowych umożliwiających otrzymanie dofinansowania w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL.

 

Materiały do pobrania:

1.  Prezentacja pn. "Strategiczne zarządzanie rozwojem Polski i regionu w kontekście realizacji polityki spójności UE w latach 2014-2020"