Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE – spotkanie inauguracyjne

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE – spotkanie inauguracyjne


W piątek 13 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się pierwsze  spotkanie powołanego przez Zarząd Województwa

Podkarpackiego Forum Terytorialnego, jako przestrzeń dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji, a tym samym tworzenia realnej szansy dla wzmocnienia aktywności społecznej w zakresie kreowania i realizacji polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej.

Otwarcie inauguracyjnego posiedzenia PFT zostało dokonane przez Pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, pełniącego równocześnie funkcję Przewodniczącego PFT.

Jako pierwszy w merytorycznej części spotkania głos zabrał Pan Jerzy Rodzeń, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP, który przekazał uczestnikom zasadnicze informacje na temat celu powołania Forum, jego zadań i sposobu procedowania oraz przedstawił informację o aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej w województwie na podstawie kilku wybranych wskaźników.

Kluczowe informacje na temat założeń polityki spójności na lata 2014 – 2020 w kontekście szans i zagrożeń dla województwa podkarpackiego zaprezentował zaproszony na inauguracyjne posiedzenie prof. nzw. dr hab. Paweł Churski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem kończącym pierwsze spotkanie PFT było wystąpienie dotyczące kontraktu terytorialnego. W trakcie prezentacji omówione zostały także wyniki naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego oraz o trwających pracach nad opracowaniem ostatecznej listy tych przedsięwzięć w kontekście prowadzonych prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020. Powyższe informacje zostały przedstawione przez  Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego,  Pana Adama Hamryszczaka. 

Poniżej prezentacje udostępnione przez prelegentów:

  1. Podkarpackie Forum Terytorialne – informacje ogólne – aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza.
  2. Założenia polityki spójności na lata 2014 – 2020 - szanse i zagrożenia dla Podkarpacia.
  3. Kontrakt Terytorialny - Przedsięwzięcia priorytetowe.