Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentacja raportu "Dochody i wydatki sektora finasów publicznych w przekroju regionalnym w latach 2004-2011 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych"

Prezentacja raportu "Dochody i wydatki sektora finasów publicznych w przekroju regionalnym w latach 2004-2011 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych"

 

Raport Dochody i wydatki sektora finasów publicznych w przekroju regionalnym w latach 2004-2011 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych jest kontynuacją i rozszerzeniem prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od wielu lat badań dotyczących przestrzennego zróżnicowania dochodów i wydatków sektora finansów publicznych.

Jego najważniejszym celem jest rzetelna analiza dochodów i wydatków instytucji sektora finansów publicznych w przekroju przedmiotowym, podmiotowym i terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych (finansowanych ze źródeł krajowych oraz unijnych), a także ocena wpływu unijnej polityki spójności na poziom i strukturę wydatków publicznych w Polsce.

 

Dochody i wydatki sektora finasów publicznych w przekroju regionalnym w latach
2004-2011 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych