Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentacja raportu pn. "Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski"

Prezentacja raportu pn. "Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski"

 

Autorami ww. raportu są: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik (kierowanie zespołem)

Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Rafał Wiśniewski, Marcin Stępniak, Konrad Czapiewski, Sławomir Goliszek

Współpraca: Edyta Regulska

Opracowanie wykonane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 

Nowoczesna sieć bezkolizyjnych dróg jest cechą charakterystyczną krajów rozwiniętych gospodarczo. Dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w dwóch okresach programowania lat 2004–2006 i 2007–2013 przyspieszenie w rozbudowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce jest szczególnie wysokie i nastąpiło prawie czterokrotne wydłużenie sieci dróg wyższych klas. Po upływie dekady od rozpoczęcia pierwszych inwestycji realizowanych z Funduszu Spójności lub w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) w okresie 2004–2006, a następnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2013 podjęto próbę oceny efektów dziesięciu lat wspierania rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych z wykorzystaniem środków unijnych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego i terytorialnego Polski.

Zawarte w raporcie wnioski, wynikające z doświadczeń lat 2004–2013 mają kluczowe znaczenie dla przedstawienia rekomendacji i możliwie najefektywniejszego wykorzystania środków unijnych w kolejnym okresie programowania, tj. w latach 2014–2020.

 

Do pobrania:

Raport pn. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski.