Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentujemy ekspertyzę „Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim” wykonaną na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

 

Na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego powstała ekspertyza „Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim”. Opracowanie zostało wykonane przez zespół badawczy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w składzie: prof. dr hab. Jerzy Bański oraz dr hab. Marek Więckowski, prof. PAN.

 

Ekspertyza szczegółowo opisuje i analizuje zagadnienia związane z:

  • oceną stanu i potencjału bazy uzdrowiskowej w województwie podkarpackim i jej wpływu na rozwój regionu;
  • określeniem przewidywanych zmian społeczno-ekonomicznych wynikających z rozwoju i inwestycji w uzdrowiska na Podkarpaciu;
  • wpływem uzdrowisk na regionalny rynek pracy, prognozą zatrudnienia związaną z funkcjonowaniem uzdrowisk w regionie w zawodach powiązanych z ochroną zdrowia, rehabilitacją, turystyką i rekreacją;
  • oddziaływaniem uzdrowisk na gospodarkę w regionie, określeniem szans dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości związanych z funkcjonowaniem uzdrowisk;
  • dostępem do świadczeń uzdrowiskowych - w tym rehabilitacyjnych - dla mieszkańców województwa podkarpackiego;
  • oczekiwaniem zmian w ofercie usługowej i produktowej uzdrowisk;
  • wpływem uzdrowisk na dochody gmin uzdrowiskowych w województwie podkarpackim (skala wpływów finansowych, w porównaniu do gmin w regionie o zbliżonej liczbie mieszkańców i lokalizacji).

Zapraszamy do lektury.

 

Materiały do pobrania:

1. Ekspertyza: Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim