Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentujemy opracowanie „Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2013” wykonane na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

 

Opracowanie pt. Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2013 jest drugim z kolei raportem realizowanym w ramach współpracy Podkarpackiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.

Niniejszy przegląd przedstawia zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego na tle kraju w 2013 r. oraz w odniesieniu do lat poprzednich. Przedstawione dane można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest kategoria społeczeństwa lub kapitału ludzkiego, która obejmuje kwestie związane z ludnością (demograficzne), rynkiem pracy, edukacją, aktywnością społeczną i bezpieczeństwem publicznym. Druga obejmuje gospodarkę i finanse (przedsiębiorczość, innowacyjność, przemysł i rolnictwo), trzecia – infrastrukturę (transport, kanalizacja, sytuacja mieszkaniowa) i środowisko. Ponadto przedstawione zostały informacje dotyczące innych dziedzin m. in. kultury, turystyki i sportu.

 

Materiały do pobrania:

Opracowanie pt. "Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2013"