Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentujemy raport pn. „Działalność mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim” wykonany na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

 

Niniejszy raport został przygotowany w ramach realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Działalność mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim”. Badanie było realizowane przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Głównym celem badania była diagnoza stanu i analiza działalności gospodarczej oraz głównych obszarów problemowych mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim (z ukazaniem ich kondycji na tle innych województw oraz polski w latach 2008-2012).

 

Obszary badawcze obejmowały następujące zagadnienia:

 

Zastosowane metody i techniki badawcze:

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Do pobrania:

Prezentacja raportu końcowego pn. "Działalność mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim".

Raport  pn. „Działalność  mikroprzedsiębiorstw  w województwie  podkarpackim”.