Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Prezentujemy raport z badania potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego, wykonanego na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Prezentujemy raport z badania potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego, wykonanego na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

 

Przekazujemy Państwu raport z badania potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego wykonanego na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przez zespół wykonawców Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Bańskiego. Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Celem badania była analiza potencjałów i trendów rozwojowych w zakresie zmian społeczno-demograficznych, przyrodniczo-kulturowych, gospodarczych, przestrzennych i instytucjonalnych w województwie podkarpackim oraz ocena możliwości ich rozwoju w ramach wskazanych specjalizacji.

 

Celami szczegółowymi badania były:

•    identyfikacja kluczowych branż regionalnych,

•    identyfikacja zróżnicowania potencjałów regionalnych i ich roli rozwojowej;

•    ustalenie głównych determinant i barier rozwojowych występujących w przedmiotowych obszarach wzrostu;

•    dostarczenie obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych funkcjonującym (jak również nowym) podmiotom w procesie planowania strategicznego i określaniu ich pozycji konkurencyjnej;

•    wskazanie podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym), poprzez identyfikację barier rozwojowych, kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia.

 

Plik do pobrania:

"Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego - Raport końcowy"