Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Raport pn. „Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego” został wydrukowany

Raport pn. „Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego” został wydrukowany

 

Zakończyły się prace polegające na przygotowaniu do druku (w tym skład, łamanie i korekta techniczna), wydruku i dostawie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego raportu pn. „Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego”. Zadanie to zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Wydrukowany Raport został przekazany Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Radnym Województwa Podkarpackiego, Dyrektorom oraz pracownikom departamentów UMWP, przedstawicielom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, uczelniom wyższym, instytucjom otoczenia biznesu, stowarzyszeniom i innym.

 

Plik do pobrania:

Raport pn. "Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego"

Okładka