Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń na szkolenia pn. „Polityka spójności Unii Europejskiej 2014 – 2020. Programowanie, wdrażanie oraz monitorowanie polityk rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym”.

 

W związku z realizowanym przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) - funkcjonujące w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, projektem pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, współfinansowanym ze środków EFS w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL, informujemy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników Starostw Powiatowych, Urzędów Miast na prawach powiatu, Urzędów Miast zaliczonych do biegunów wzrostu wg Strategii Rozwoju Województwa - Podkarapckie 2020 oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn.:

„Polityka spójności Unii Europejskiej 2014 – 2020.
Programowanie, wdrażanie oraz monitorowanie polityk rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym”.

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników samorządowych, którzy w codziennej pracy zajmują się programowaniem/zarządzaniem polityką rozwoju na poziomie miast/powiatów oraz będą odpowiedzialni za wdrażanie projektów współfinansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 2014 – 2020.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy