Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Spotkanie przedstawicieli ROT-ów oraz administracji rządowej i partnerów społeczno-gospodarczych z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym w Warszawie

 
 

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło sie spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, administracji rządowej i partnerów społeczno-gospodarczych z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni eksperci EoRPA. Głównym celem spotkania było przedyskutowanie najważniejszych trendów i zmian zachodzących w polityce regionalnej w Europie i w Polsce.


Pierwszym z tematów była ocena funkcjonującego w Polsce systemu programowania strategicznego na tle innych krajów UE oraz OECD. Dyskusję przeprowadzono w oparciu o wyniki zleconej przez MIR ekspertyzy pt. Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD. Opracowane na tej podstawie rekomendacje dla Polski przedstawili autorzy opracowania: prof. dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i dr Karol Olejniczak (Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju EGO).

Kolejnym tematem było omówienie wyników raportów przygotowanych przez ośrodek badawczy EoRPA (European Regional Policy Research Consortium) reprezentowany przez prof. Johna Bachtlera, Dyrektora Konsorcjum oraz Dr Martina Ferry’ego, pracownika naukowego w EPRC (European Policies Research Centre). Celem prowadzonych przez EoRPA badań jest ocena porównawcza krajowych polityk regionalnych oraz analiza polityki spójności Unii Europejskiej, a także wybrane zagadnienia w obszarze rozwoju regionalnego, w tym pomocy publicznej i planowania strategicznego.

Drugi dzień obrad został poświęcony tematyce ściśle związanej ze sferą działalności Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Po przedstawieniu przez Kierownika łódzkiego ROT, Panią Annę Szymańską, wyników badania specjalizacji i potencjałów województwa łódzkiego, przedstawiciele firmy Geoprofit, profesorowie: Jacek Szlachta i Wojciech Dziemianowicz oraz Pani Klaudia Peszat, zaprezentowali raport, stanowiący diagnozę sytuacji wszystkich polskich regionów w zakresie potencjałów ich rozwoju oraz specjalizacji. Wnioski z raportu, z punktu widzenia inteligentnych specjalizacji w procesie programowania perspektywy 2014-2020, przedstawiła Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju MIR.

Dwudniowe spotkanie zakończyła propozycja planu pracy KOT na bieżący rok wraz z koncepcją współpracy z ekspertami.

 

Zobacz także:

Prezentacja „Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD”

 

Do pobrania:

1. Prezentacja "Plan pracy KOT 2014"

2. Prezentacja "Regional policy in Europe: Polish regional policy from a European perspective"

3. Prezentacja "Implementing the reform of Cohesion policy 2014-20: the state of play"

 

Źródło: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Krajowe_Obserwatorium_Terytorialne/Strony/SpotkanieKrajowegoObserwatoriumTerytorialnego.aspx