Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura drogowa

Województwo podkarpackie położone jest na ciągu istniejących korytarzy transportowych o zasięgu transeuropejskim. Rzeszów spełnia ważną funkcję jako węzeł komunikacyjny w południowo-wschodnim regionie kraju. Dogodne położenie miasta na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz bliskość południowej i wschodniej granicy (ok.90 kmod granic z Ukrainą i Słowacją) stanowią o jego znaczeniu jako ważnego węzła komunikacyjnego, sprzyjają rozwojowi gospodarki, handlu i turystyki.

Mapa: Zewnętrzna dostępność transportowa województwa

 

 

Rzeszów, leży na skrzyżowaniu historycznie ukształtowanych szlaków transportowych, tj:

 • autostrady A4, będącej częścią III Paneuropejskiego korytarza transportowego (szlak Via Regia),
 • drogi ekspresowej S 19 będąca częścią szlaku Via Carpatia,
 • drogi krajowej Nr 9 Radom – Barwinek.

Droga ekspresowa S19 będzie strategicznym i najkrótszym szlakiem transportowym łączącym kraje bałtyckie z obszarem Europy Południowej. W okolicach Rzeszowa będzie łączyła się z Autostradą A4 tworząc jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w Europie Środkowej.

Infrastruktura kolejowa

Układ oraz długość linii kolejowych województwa podkarpackiego jest prawidłowy i wystarczający dla obsługi całego obszaru. Ogólna długość linii kolejowych w województwie podkarpackim wyniosi 1024 km.

Przez teren województwa przebiegają następujące linie: o znaczeniu państwowym(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2007r.) wyodrębnionych ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych):

 • nia nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka (166,6km na terenie województwa podkarpackiego), linia dwutorowa, zelektryfikowana. Linia umiejscowiona jest w korytarzu transportowym E-30- międzynarodowej linii kolejowej E-30 – będąca częścią III Paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego Niemcy – Polskę i Ukrainę (szlak Via Regia), objęta umowami transportowymi AGC i AGTC; w tym w węzeł przeładunkowy Medyka – Przemyśl – Żurawica, związany z ruchem granicznym, torami normalnymi i szerokimi (wzajemnie). W obrębie węzła istnieją mniejsze bocznice przeładunkowe;
 • linia nr 25 Skarżysko Kamienna – Ocice, odcinek linii o znaczeniu państwowym, wchodzący w ciąg linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica;
 • linia nr 68 Lublin – Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk, linia jedno i dwutorowa, zelektryfikowana;
 • linia nr 71 Ocice – Rzeszów (ok.66,0 km), linia jednotorowa, nie zelektryfikowana, zmodernizowana i przystosowana do prędkości 110 –120 km/h;
 • linia nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów (24,4km) – linia dwutorowa, zelektryfikowana.

Główna oś transportu kolejowego to magistrala kolejowa o charakterze międzynarodowym oznaczona nr 91 i należąca do trasy E-30, prowadząca ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. Ponadto przez teren województwa przebiega Linia Hutnicza Szerokotorowa(83,0 km), jednotorowa, nie zelektryfikowana o rozstawie szyn poszerzonym w relacji: granica państwa z Ukrainą – Sławków Południowy . Linia ta przebiega tranzytem północną częścią województwa.

 

Transport lotniczy

W pobliżu Rzeszowa znajduje się międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka, posiadające położenie strategiczne dla rozwoju ruchu lotniczego we wschodniej części kraju.Ruch pasażerski na Lotnisku „Rzeszów-Jasionka” w ciągu ostatnich lat sukcesywnie zwiększał się. Według oficjalnych danych portu lotniczego w 2013 roku obsłużono 589920 osób, co stanowi ponad sześciokrotny wzrostw porównaniu do roku 2005 roku.Port obsługuje połączenia realizowane przez linie lotnicze: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Eurolot S.A., Ryanair, Lufthansa, Lufthansa Cargo.

Roczne statystki lotniska „Rzeszów-Jasionka” – ruch pasażerski

 • 2013: 589920 pasażerów (4,8%)
 • 2012: 562934 pasażerów (14.57 %)
 • 2011: 491325 pasażerów (8.17 %)
 • 2010: 454203 pasażerów (18.53 %)
 • 2009: 383184 pasażerów (18.33 %)
 • 2008: 323838 pasażerów (15.66 %)
 • 2007: 279996 pasażerów (35.31 %)
 • 2006: 206934 pasażerów (118.98 %)
 • 2005: 94499 pasażerów (34.81 %)

W ostanich latach na terenie portu lotniczego zrealizowano jest wiele projektów inwestycyjnych, które znacząco zwiększyły możliwości obsługi ruchu pasażerskiego oraz podwyższyły komfort i bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

Wartość zrealizowanych inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyniosla ponad 147 mln PLN.

Wartość zrealizowanych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – to ponad 145 mln PLN.

Przepustowość nowego Terminala oddanenego do użytkowania w 2012 r. wynosi 720 pasażerów na godzinę. Docelowo może ona osiągnąć poziom 1 400 pasażerów na godzinę. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej przepustowości rocznej 1,8 mln pasażerów.