Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Trwają pracę nad wydrukowaniem raportu „Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego”

 

Trwają zlecone prace polegające na przygotowaniu do druku (w tym skład, łamanie i korekta techniczna), wydruku i dostawie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego raportu pn. „Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego”. Zadanie to zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Wydrukowanie Raportu ma na celu udostępnienie informacji, materiałów i danych zebranych podczas badania przeprowadzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przez zespół badaczy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Odbiorcami Raportu będą m. in. Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Radni Województwa, Dyrektorzy oraz pracownicy Departamentów UMWP, przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń i innych.