Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Trwają prace nad przygotowaniem publikacji pn. "Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2013".

 

Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie ekspertyzy „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2013”, która jest kontynuacją zeszłorocznej publikacji. Głównym celem badania jest analiza i przedstawienie zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie w 2013 roku na tle lat poprzednich w retrospekcji 4-letniej. Ekspertyza pozwoli na obserwację trendów i zjawisk o kluczowym charakterze dla obecnej i przyszłej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim. W skład zakresu badania wchodzą następujące zagadnienia:

 • czynniki wzrostu gospodarczego, atrakcyjność inwestycyjna,
 • zmiany demograficzne,
 • potencjały sektora przedsiębiorstw,
 • stan i zmiany w sektorze rolnictwa,
 • sytuacja dochodowe ludności,
 • zmiany na rynku pracy,
 • struktura i poziom oświaty,
 • zmiany w sektorze stanu nauki i szkolnictwa wyższego,
 • sektor turystyki, infrastruktura społeczna i techniczna,
 • środowisko przyrodnicze,
 • finanse samorządu terytorialnego w kontekście zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych w tym ich zdolność do absorpcji środków unijnych,
 • wykorzystanie funduszy europejskich dostępnych w ramach programów krajowych oraz RPO WP 2007-2013.

Ponadto wskazane zostaną główne osiągnięcia, atuty i problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.