Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Trzecie szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pn. "System monitoringu i ewaluacji realizacji polityk i strategii rozwoju w nowej polityce spójności UE w latach 2014-2020".

 

W dniach 16-17 czerwca br. Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zorganizowało trzecie szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pn. System monitoringu i ewaluacji realizacji polityk i strategii rozwoju w nowej polityce spójności UE w latach 2014-2020.

Było to ostatnie szkolenie z cyklu: „Polityka spójności Unii Europejskiej 2014 – 2020. Programowanie, wdrażanie oraz monitorowanie polityk rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym”.

Szkolenie dedykowane było dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, którzy w codziennej pracy zajmują się programowaniem i zarządzaniem polityką rozwoju oraz będą odpowiedzialni za wdrażanie projektów współfinansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 2014 – 2020.

Szkolenie poprowadzili doświadczeni trenerzy: Pani Beata Bujak – Szwaczka oraz Pan Paweł Kolasa, reprezentujący firmę szkoleniową Instytut Konsultantów Europejskich. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym, w oparciu o wiarygodne informacje oraz refleksje dotyczące polityk publicznych, zgodnie ze standardami europejskimi prowadzenia monitoringu i ewaluacji.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów oraz warsztatów. Zostały podzielone na VIII bloków tematycznych, w których poszczególne zagadnienia dotyczyły m. in.:

  • blok I - znaczenie systemu monitorowania i ewaluacji w nowej polityce spójności UE;
  • blok II – przygotowanie strategii i projektów zgodnie z kryteriami ich trafności, skuteczności, efektywności, trwałości i użyteczności;
  • blok III - Źródła weryfikacji wskaźników;
  • blok V – zarządzanie projektem zorientowane na rezultaty;
  • blok VI – monitoring i ewaluacja projektów - charakterystyka i porównanie obydwóch procesów (praktyczne przekłady);
  • blok VII – praca w grupach warsztatowych;
  • blok VIII - jak wykorzystywać wyniki monitoringu a jak ewaluacji?czyli wdrażanie rekomendacji.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL.

 

Materiały do pobrania:

1. Prezentacja pn. "System monitoringu i ewaluacji realizacji polityk i strategii rozwoju w nowej polityce spójności UE w latach 2014-2020".