Obszary monitorowania

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Banner reklamowo informacyjny

Zapraszamy do skorzystania z „Narzędzia prognozowania zatrudnienia”.

 

Pod poniższym linkiem znajduje się portal internetowy Prognozowanie Zatrudnienia:

http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl

 

Portal powstał dzięki projektowi „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, w okresie 01.01.2009 r. – 31.12. 2014 r.

 

Według twórców systemu prognozowania zatrudnienia: "przeznaczony będzie on do wykorzystania przede wszystkim przez instytucje rynku pracy (zwłaszcza publiczną służbę zatrudnienia, agencje zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe), a także instytucje: pomocy społecznej, edukacyjne, władzy i administracji rządowej oraz samorządowej. Jego odbiorcami będą w przyszłości także osoby pozostające bez pracy, które uzyskają źródło informacji, w jakim kierunku powinny się przekwalifikować.

W dłuższej perspektywie system będzie adresowany rónież bezpośrednio do osób poszukujących pracy oraz ludzi młodych, planujących dopiero karierę zawodową i stojących przed wyborem kierunku kształcenia. Pośrednio projekt będzie adresowany też do rodziców młodzieży, bardzo często pomagających swoim dzieciom wybrać kierunek edukacji, czy wręcz wybierając go np. na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Powszechne wykorzystanie globalnego modelu prognozy zatrudnienia według grup zawodów będzie możliwe przez dostęp on-line tak skonstruowany, by każda instytucja czy osoba poszukująca informacji mogła z niego korzystać. Opracowywany system prognostyczno-informacyjny ma być z jednej strony w pełni profesjonalny, oparty na najnowszych narzędziach i metodach stosowanych w świecie, a z drugiej - przyjazny dla użytkowników, czyli dla nas wszystkich".

Źródło: http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/informacje-o-zadaniu/